Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Jonathan Swift - Gulliverovy cesty

Swift face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Velká Británie + Irsko
Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle období: Světová a česká literatura do konce 18. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: GULLIVEROVY CESTY (JONATHAN SWIFT)

Literární druh a žánr:
fantastický (fiktivní) cestopis (próza, epika)
Literární směr:
poprvé vydáno r. 1726 → rozšířeno r. 1735 – pozdní období autorovy tvorby; georgiánské období (vláda angl. králů Jiřího I.-IV.) - počátky romantismu
Slovní zásoba:
spisovný jazyk; mírně zastaralé až knižní výrazy (dosti, tázal, sláb, apod.); nezvyklý (zastaralý) slovosled ve větách; skutečné zeměpisné a čas. údaje
Stylistická charakteristika textu:
kontrast mezi skutečností (reálné geografické a časové údaje – mys Dobré naděje) a fikcí (nereálné až nadpřirozené prvky – obři, nesmrtelní lidé, mluvící koně, apod.); text doplňují další prvky, jako např. dopis (který Gulliver píše vydavateli svých cestopisů) nebo mapky z jednotlivých cest

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět