Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Karolína Světlá - Kříž u potoka

Svetla face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle období: Světová a česká literatura 19. století
Díla podle literárního žánru: Próza

Ukázka

ROZBOR DÍLA: KŘÍŽ U POTOKA (KAROLÍNA SVĚTLÁ)

Literární druh a žánr:
román z Podještědí – venkovská próza (epika)
Literární směr:
vydáno r. 1868 – druhý z autorčiny 5-ti dílné řady tzv. Ještědských románů, které napsala po smrti své dcery; realismus i romantismus
Slovní zásoba:
spisovná čeština (vzhledem k době vzniku poměrně zastaralá - časté použití přechodníků - "...okolo vody zamyšleně se procházeje...") s bohatou slovní zásobou; časté nářeční prvky (tzv. dialektismy); další zastaralé výrazy (ponejprv, tenkráte, kdež, aj.)
Stylistická charakteristika textu:
občas nezvyklý (zastaralý) slovosled ve větách - "Dolanský mlýn najednou se zastavil."; často se zde objevují např. kontrasty i umělecké prostředky (např. přirovnání); v textu najdeme i magické (nadpřirozené) prvky, jako je např. kletba, která je uvalena na celý rod

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět