Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

John Steinbeck - Hrozny hněvu

Steinbeck face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: USA
Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle období: Světová literatura 20. a 21. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: HROZNY HNĚVU (JOHN STEINBECK)

Literární druh a žánr:
sociální román (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1939 – jde o jedno z prvních úspěšnějších autorových děl; jižanská próza; ztracená generace
Slovní zásoba:
jazyk je velice specifický, je silně hovorový a nespisovný s častými nářečními prvky (v dialozích postav – koresponduje s jejich sociálním postavením); pasáže vypravěče jsou naopak psány spisovným jazykem
Stylistická charakteristika textu:
velké množství dialogů; časté autorovy filozofické úvahy na sociální témata (nesouvisí přímo s dějem)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět