Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Jaroslav Seifert - Maminka

Seifert face2 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle literárního žánru: Poezie
Díla podle období: Česká literatura 20. a 21. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: MAMINKA (JAROSLAV SEIFERT)

Literární druh a žánr:
sbírka vzpomínkových a intimních básní (poezie, lyrika)
Literární směr:
vydáno r. 1954 – období poválečné tvorby (postupný autorův odklon od prorežimních témat) – česká poválečná literatura
Slovní zásoba:
spisovný jazyk, velice melodický a jednoduchý; občas knižní výrazy, přesahy nebo aliterace (změny slovosledu ve verších); epizeuxis (opakování slov v jednom verši - zdůraznění okamžiku/činnosti)
Rytmus, verš, rým:
druhy rýmu se liší podle jednotlivých básní; psáno přízvučným (rýmovaným) veršem; vyskytuje se zde například verš střídavý (abab) nebo sdružený (aabb)
Lyrický subjekt:
lyrickým subjektem díla je sám autor, který vypráví své vlastní zážitky a pocity

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět