Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Jean-Paul Sartre - Zeď

Sartre face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Francie
Díla podle literárního žánru: Próza
Díla podle období: Světová literatura 20. a 21. století

Ukázka

ROZBOR DÍLA: ZEĎ (JEAN-PAUL SARTRE)

Literární druh a žánr:
soubor pěti existenciálních novel (próza, epika)
Literární směr:
poprvé kompletně vydáno r. 1939 (některé z novel byly vydávány samostatně již dříve); světová meziválečná literatura – existencialismus
Slovní zásoba:
jazyk je charakteristický pro prostředí, ve kterém se právě odehrává - spisovný (vysoká společnost) i hovorový jazyk (vězení); zeď = symbol celého díla (chápáno jako překážka, nepochopení nebo jakási bariéra)
Stylistická charakteristika textu:
barvité popisy prostředí; lyrické prvky (nedějové pasáže nejčastěji s charakteristikou psychiky postav)

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět