Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

Jan Otčenášek - Romeo, Julie a tma

Otcenasek face 200x200 10 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Česká republika
Díla podle období: Česká literatura 20. a 21. století
Díla podle literárního žánru: Próza

Ukázka

ROZBOR DÍLA: ROMEO, JULIE A TMA (JAN OTČENÁŠEK)

Literární druh a žánr:
tragická milostná novela (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1958 – jedno z prvních autorových děl; 2. vlna poválečné literatury
Slovní zásoba:
spisovná i hovorová čeština (spisovná čeština v monologu vypravěče, hovorová čeština většinou v řeči postav); občas nespisovné i slangové výrazy (např. Pavlově řeči objevíme studentský slang); dále nalezneme např. zdrobněliny
Stylistická charakteristika textu:
text obsahuje monology vypravěče, vnitřní monology jednotlivých postav i častou přímou řeč (dialogy postav); dialogy jsou vedeny v dynamické přímé řeči, mají spád a vyvolávají napětí; vnitřní monology postav podtrhují atmosféru plnou nejistoty

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět