Zákaznický servis
info@snadnamaturita.cz

George Orwell - Farma zvířat

Orwell face 200x200 20 Kč

Díla podle územní příslušnosti: Velká Británie + Irsko
Díla podle období: Světová literatura 20. a 21. století
Díla podle literárního žánru: Próza

Ukázka

ROZBOR DÍLA: FARMA ZVÍŘAT (GEORGE ORWELL)

Literární druh a žánr:
alegorický satirický román ve formě bajky (próza, epika)
Literární směr:
vydáno r. 1945 – jedno z posledních autorových děl; světová próza za 2. světové války
Slovní zásoba:
převažuje spisovný, jednoduchý a poměrně moderní jazyk
Stylistická charakteristika textu:
silné satirické a kritické prvky, nepřímo zaměřené proti stalinistickému Sovětskému svazu; velice barvité popisy a charakteristiky, které připodobňují jednotlivá zvířata k charakterově podobným postavám světové historie; velice častá je přímá řeč; nalezneme i jiné formy textu, např. oslavnou píseň

  Děj

  Vypravěč

  Postavy

  Kompozice, čas a prostor

  Význam sdělení a hlavní myšlenky díla

  Autor

  Literární kritika

  Srovnání

  ...a mnoho dalšího...

rozbor díla k maturitě 2017 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě, ústní maturita 2017

Chceš vidět, jak vypadá celý materiál? Klikni sem.

Zpět